Badminton for unge sæson 2019-2020

Badminton for unge sæson 2019-2020

Kære alle børn, unge og forældre vi takker af for denne sæson, men siger på gensyn den 19 og 21 august. Her vil vores dygtige trænere Per og Mark stå klar med sjov, inspirerende og lærerig træning.

Ungdomsudvalget har planlagt ekstra træning og andre badmintonoplevelser i løbet af året, nogle får at gøre det endnu sjovere at gå til badminton og nogle for at I kan blive endnu dygtigere. Datoer og arrangementer kan findes i aktivitetsplanen som ligges på hjemmesiden snarligt.

Ungdomsudvalgets mål i den kommende sæson er, at vi medlemstallet forsat stødt vil vokse, og at kønsfordelingen bliver mere ligelig. Vi mangler piger😊

Når den nye sæson starter, er det en god mulighed for, at inviterer en kammerat med. Dette håber vi at I alle vil bakke op om.

Vi stolte over hvad vi faktisk har opnået denne sæson, da det i efteråret så noget skidt ud med medlemstal og trænermangel.

Som alle andre har vi selv en travl hverdag og kunne godt bruge ekstra hænder af og til. Vi håber på at I forældre af og til kan sætte en time eller to af til en af arrangementerne.

Hvis I har mod på at deltage i turneringer, kan i med fordel spørge Pia eller hendes drenge. Det er en selv der skal opsøge, tilmelde og være tilstede ved turneringerne. Men der gives tilskud til selve turneringstilmeldingen.

Tak for i år mange hilsner fra Pia, Dorthe og Minna

cof