Covid-19 anbefalinger og retningslinjer

Med udgangspunkt i de af Badminton Danmark og DGI givne anbefalinger og retningslinier (senest revideret den 13. august 2020) i forbindelse med indendørs badminton skal bestyrelsen i Såby Badminton særligt fremhæve nedenstående anbefalinger og retningslinier for spillet i Såbyhallen.

Det anbefales således, at man 

– møder omklædt hjemmefra til spil og tager direkte hjem efter spil 
– minimerer anvendelsen af klubbens toilet- og omklædningsforhold 
– stiller sin taske med god afstand til de nærmeste tasker 
– alene benytter egne rekvisitter (ketsjer m.v.) 
– holder god afstand spiller og spiller imellem 
– meget ofte spritter hænder af i pauser/ophold i kampe 
– holder sig til én og samme badmintonbold pr. kamp. Brugte bolde lægges i de ved banerne opstillede spande 
– bruger sin ketsjer til at aflevere badmintonbolden uden berøring mellem dueller 
– i forbindelse med socialt samvær har skærpet opmærksomhed på at holde den fornødne afstand og undgå fysisk kontakt

Der henvises i øvrigt til de mere uddybende retningslinier og anbefalinger, som er ophængt på Badmintonafdelingens opslagstavle ved siden af indgangen til cafeteriet.

Myndighedernes nedenstående generelle anbefalinger altid følges: 

Hold afstand  God håndhygiejne  Undgå/begræns fysisk kontakt. 
Host/nys i ærmet.  Bliv hjemme ved sygdom.

Det anbefales i øvrig, at personer over 65 år og personer i risikogruppen for alvorlige Covid-19 sygdomsforløb følger myndighedernes særlige anbefalinger for at dyrke idræt sammen med andre.

Læs også anbefaling fra BD/DGI pr. 13.8.20 her