Generalforsamlingen


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Indkaldelsen for 2020 følger

 

Generalforsamling 2019

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

 

tirsdag, den 05.03.2019 kl. 19.00

 

 

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden:   1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

2) Orientering fra de faste udvalg

 

3) Formandens beretning

 

4) Kasserers beretning

 

5) Indkomne forslag

 

6) Kontingentfastsættelse

 

7) Formand er på valg

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

på valg : Ib Skipper (modtager genvalg)

på valg : Rainer Lichy (modtager genvalg)

på valg: 1 bestyrelsesmedlem

på valg : 2 suppleanter

 

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Ej på valg: Bent Henriksen

på valg: Hedvig Mehlsen (modtager genvalg)

på valg: 1 suppleant Anja Madsen (modtager genvalg)

 

10) Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 19.02.2019

 

Kontingentforslag sæson 2019/2020

På bestyrelsesmødet den 5.2.2019 blev der besluttet at stille forslag om uændret kontingent på generalforsamlingen som følger:

 

Priser for spil/baneleje i sæsonen 2019/2020:

 

. Unge under 18 år: kr. 300,00
. Unge fra 18-24 år: kr. 550,00
. Motionister (voksne fra 25 år og opefter): kr. 650,00
.
“Flexi Fjer” onsdage kl. 20 – kl. 22 : kr. 650,00
. Ældrebadminton: kr. 300,00 (kr. 200,00 hvis leje af 1/4 bane på et andet   tidspunkt)
. Passivt medlem: kr. 100,00
. Ungdomstræning: kr. 300,00