Generalforsamling 2022


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Generalforsamling 2022                                                          se regnskab her

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

tirsdag, den 15.03.2022 kl. 19.00

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

2) Orientering fra de faste udvalg

 

3) Formandens beretning

 

4) Kasserers beretning

 

5) Indkomne forslag

 

6) Kontingentfastsættelse

 

7) Formand er ej på valg

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer+suppleant

på valg : Anni Jensen (modtager genvalg)

på valg : Erling Madsen(modtager ej genvalg)

på valg : 1 nyt medlem

på valg : 2 suppleanter

 

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

på valg: Bent Henriksen (modtager genvalg)

ej på valg: Hedvig Mehlsen

på valg: 1 suppleant Anja Madsen

(modtager genvalg)

 

10) Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 28.02.2022