Generalforsamlingen


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Generalforsamling 2020

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

 

tirsdag, den 10.03.2020 kl. 19.00

 

 

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden:   1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

2) Orientering fra de faste udvalg

 

3) Formandens beretning

 

4) Kasserers beretning

 

5) Indkomne forslag

 

6) Kontingentfastsættelse

 

7) Formand er ej på valg

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

på valg : Anni Jensen (modtager genvalg)

på valg : Erling Madsen (modtager genvalg)

på valg : Pia Hansen (modtager genvalg)

på valg : 2 suppleanter

 

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

på valg: Bent Henriksen

ej på valg: Hedvig Mehlsen

på valg: 1 suppleant Anja Madsen (modtager genvalg)

 

10) Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 25.02.2020

 

Kontingentforslag sæson 2020/2021

På bestyrelsesmødet den 4.2.2020 blev der besluttet at stille forslag om uændret kontingent på generalforsamlingen som følger:

 

Priser for spil/baneleje i sæsonen 2020/2021:

 

. Unge under 18 år: kr. 300,00
. Unge fra 18-24 år: kr. 550,00
. Motionister (voksne fra 25 år og opefter): kr. 650,00
.
“Flexi Fjer” onsdage kl. 19 – kl. 21 : kr. 650,00
. Ældrebadminton: kr. 300,00 (kr. 200,00 hvis leje af 1/4 bane på et andet   tidspunkt)
. Passivt medlem: kr. 100,00
. Ungdomstræning: kr. 300,00