Generalforsamling


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Generalforsamling 2021

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

 

tirsdag, den 22.06.2021 kl. 19.00

 

 

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden:   1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

2) Orientering fra de faste udvalg

 

3) Formandens beretning

 

4) Kasserers beretning

 

5) Indkomne forslag

 

6) Kontingentfastsættelse

 

7) Formand er på valg

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

på valg : Ib Skipper (modtager genvalg)

på valg : Rainer Lichy (modtager genvalg)

på valg : 2 suppleanter

 

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

ej på valg: Bent Henriksen

på valg: Hedvig Mehlsen

på valg: 1 suppleant Anja Madsen (modtager genvalg)

 

10) Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 08.06.2021