Generalforsamling 22.06.21

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

tirsdag, den 22.06.2021 kl. 19.00

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

Dagsorden:   1) Valg af dirigent og stemmetæller

                                      2) Orientering fra de faste udvalg

                                      3) Formandens beretning

                                      4) Kasserers beretning

                                      5) Indkomne forslag

                                      6) Kontingentfastsættelse

                                      7) Formand er på valg

                                      8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                                                        på valg : Ib Skipper (modtager genvalg)

                                                        på valg : Rainer Lichy (modtager genvalg)

                                                        på valg : 2 suppleanter

                                      9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

                                                        ej på valg: Bent Henriksen

                                                        på valg: Hedvig Mehlsen

                                                        på valg: 1 suppleant Anja Madsen (modtager genvalg)

                                     10) Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 08.06.2021

Tekstfelt: Opsat på tavlen i Såby-Hallen og 
hjemmeside den 30.05.2021