Bestyrelsen

Formand
Ole Sørensen
Mobil 42 22 06 51
E-mail: olerik1950@gmail.com

 

 

Kasserer / næstformand
Anni Jensen,
Tlf. 46 49 28 43 / Mobil 24 84 74 65
E-mail: annikurt69@gmail.com

 

 

Ungdom
Minna Bak Bøyesen
Tlf. 61 33 22 62
E-mail: minboesen@hotmail.com

 

 

Timefordeling
Anni Jensen
Tlf. 46 49 28 43 / Mobil 24 84 74 65
E-mail: annikurt@pc.dk

 

 

Motionister.
Rainer Lichy
Mobil 40 46 99 03
E-mail: rainer.lichy@mail.dk

 

 

Ældre 60+.
Ib Skipper
Mobil 21 78 10 25
E-mail: ibskipper@mail.dk

 

 

Holdturnering
Erling Madsen
Mobil 20 31 55 95
E-mail: aemadsen11@gmail.com

 

 

Sekretær
Rainer Lichy
Mobil 40 46 99 03
E-mail: rainer.lichy@mail.dk