Ingen formand = ingen badminton

Det lykkedes ikke at vælge en ny formand ved den ord. generalforsamling den 14.3.23, hvorfor der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som finder sted den 25.4.23. (formanden kan kun vælges ved en generalforsamling)

Det er vigtigt at forstå, at foreningen kun kan bestå hvis der vælges en ny formand. Alternativ må foreningen opløses, hvilket vil gå udover både børn og voksne.

På generalforsamlingen fik vi valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og en ny revisor samt nogle af opgaverne i foreningen kunne allerede uddelegeres. Men vi mangler fortsat flere folk, så mød op til den ekstraordinære generalforsamling den 25.4.23.

Vi er alle en del af fællesskabet og må gøre en indsats herfor.

Eksempler på mindre opgaver udenfor bestyrelsen:

Tovholder for Fleksi-Fjer

Administration/drift af hjemmesiden – PR opgaver

Opfyldning af fugtskab

Styring af baneudlejning

Medlemsregistrering, kontingentopkrævning, styring af betalinger, etc.

Arrangere og gennemføre sociale aktiviteter for ungdomsafd.

Sekretariatsopgaver

Brugerråd

Opgaver – en gang om året:

Tilmelding af vore amtshold hos DGI

Søge om haltid via Conventus (kommunens bookingsystem)

Invitation og afholdelse af klubmesterskab 

Forplejning / præmier til klubmesterskab

Reklame til opstart af den nye sæson     

Sommerfest

Boldkøb

m.fl.

Synes du allerede nu at der er opgaver, som du gerne vil påtage dig, så kontakt

Rainer Lichy på mail rainer.lichy@mail.dk eller Mobil 40469903, hvor du også kan få flere yderligere informationer om de forskellige opgaver.