EKSTRAORDINÆR generalforsamling 2023


Begivenhedsdetaljer

  • Date:

EKSTRAORDINÆR Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Såby Badminton

tirsdag, den 25.04.2023 kl. 19.00

 

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

 

2) Valg af ny formand

 

 

3) Valg af bestyrelsesmedlemmer+suppleant

på valg : 2 suppleanter

 

 

4) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

på valg: 1 revisorer

på valg: 1 suppleant

 

 

5) Eventuelt