Generalforsamling 2023


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

 

tirsdag, den 14.03.2023 kl. 19.00

 

 

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

2) Orientering fra de faste udvalg

 

3) Formandens beretning

 

4) Kasserers beretning

 

5) Indkomne forslag

 

6) Kontingentfastsættelse

 

7) Formand er på valg(modtager ikke genvalg)

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer+suppleant

på valg : Ib Skipper (modtager genvalg)

på valg : Rainer Lichy (modtager genvalg)

på valg : 1 kasserer

på valg : 1 nyt medlem

på valg : 2 suppleanter

 

9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

på valg: 2 revisorer

på valg: 1 suppleant

 

10) Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 27.02.2023