Generalforsamling 2024 – se indkaldelsen her


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Generalforsamling 2024

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Såby Badminton

 

tirsdag, den 12.03.2024 kl. 19.00

 

 

Sted: Mødelokalet i Såby Hallen, Egevej 6, 4060 Kirke Såby

 

Dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmetæller

 

                2) Orientering fra de faste udvalg

 

                3) Formandens beretning

 

                4) Kasserers beretning

 

                5) Indkomne forslag

 

                6) Kontingentfastsættelse

 

                7) Formand er ej på valg

                      

                8) Valg af bestyrelsesmedlemmer+suppleant

 

                       på valg : 1 nyt medlem

                       på valg : 2 suppleanter

 

                9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

                       Ej på valg: 2 revisorer

på valg: 1 suppleant

               

               10) Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, dvs. den 27.02.2024